בית הספר הריאלי העברי בחיפה
מערכת ריאלידע היא דגם המשתמש באופן מושכל
במשאבים טכנולוגיים כדי לקדם תהליכי למידה-הוראה.
הרשמה למשתמשים חדשים
נא להזין מספר זהות:
בגמר ההזנה הקישו Enter
מערכת ריאלידע - מערכת למידה-הוראה מתוקשבת


כחלק משיפור השירות הטכנולוגי,
ייתכן שמערכת ריאלידע לא תהיה זמינה לפרקים
ביום רביעי, 23.08.17: 13:00-9:00
וביום שבת, 26.08.17: 13:00-9:00
נעשה כל שביכולתנו כדי למזער את פרקי הזמן הללו.
אנו מודים לכל על ההבנה.

צוות ריאלידע